top of page

Stichting Geestelijk en Social Welzijn Papua's in Nederland Copan, is een maatschappelijke organisatie die zich sinds 1989 inzet voor de Papua gemeenschap in Nederland. Op 9 augustus 1991 is de stichting statutair ingeschreven. Wij organiseren ieder jaar de paas- en kerstviering voor onze gemeenschap. In de even jaren organiseren wij een zgn. Papua Familiedag, waar mensen uit onze gemeenschap, lotgenoten en sympathisanten elkaar in een gezellige, ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten. Tijdens de familiedag wordt onze cultuur uitgedragen in de vorm van traditionele zang, dans, toneel en cultureel erfgoed. Een goed gebruik van onze cultuur is de gezamelijke traditionele maaltijd, door mensen uit de gemeenschap met liefde bereid. Ook ondersteunen en assisteren wij bij de Barapen in Eefde als er geen familiedag is. Barapen is een eeuwen oude culturele bereiding van een maaltijd. Deze zgn. traditionele grondoven wordt regelmatig in de jungle van Eefde georganiseerd, waarbij zelfs een overnachting mogelijk is. Pastorale bezoeken vormen ook een belangrijke activiteit, en helpen ons om een beter begrip te krijgen van het wel en wee in onze gemeenschap.Tips voor pastorale bezoeken : st.gswp.copan@gmail.com

bottom of page